Meny

Historik

EFS Gården i Äspet, Åhus

Läger och kursgården i Äspet i Åhus har sin bakgrund i att ett antal entusiastiska och engagerade människor inom EFS i Skåne och Blekinge
i mitten av 1900-talet arbetade för att det skulle finnas en plats, speciellt
för ungdomar, att träffas på.
En livlig ungdoms- och lägerverksamhet bedrevs och varje sommar
anordnades läger av skilda slag då flera hundra ungdomar deltog.
Behovet av en lägergård blev alltmer aktuellt och flera olika platser
där den kunde förläggas föreslogs. Hällevik och Ringamåla i Blekinge,
Osbyholm vid Ringsjön och Åhus i vid Skånes ostkust var aktuella
men Åhus ansågs till slut vara lämpligast då det geografiskt låg
närmast för de flesta.

Avgörande för detta beslut var också att en vacker tomt redan fanns i
Krono-Espet. Ägaren till Mårten Perssons Valskvarn i Kristianstad,
consul Carl Nilsson hade nämligen redan 1938 inköpt 5000 kvm.
tomtmark som han donerat till EFS med avsikten att där skulle
uppföras ett ungdomshem.

Av olika anledningar dröjde det mer än tjugo år innan denna tanke
kunde förverkligas.

Många krafter var verksamma för att det skulle byggas på tomten i Åhus.
Här kan nämnas distriktsföreståndare Edvin Svensson, folkskollärare
Gunnar Wilhagen, Åhus och stationsinspektör Samuel Forssman, Åhus.

Ytterligare tomtmark, ca 7000 kvm, inköptes under 1950-talet så att
tomten blev stor nog för att kunna påbörja byggandet.

Den utveckling som sedan följde hänvisas till den historik som beskrivs
under ”Utveckling”

Det började som EFS Ungdomsgård med en huvudinriktning på att samla barn-och ungdomar till läger och andra samlingar. Så småningom blev det EFS-Gården i Åhus när utbudet av verksamhetsinslag breddades.
Numera går anläggningen under benämningen ÅhusGården EFS sedan utbudet ytterligare breddats och en närmare koppling till många föreningar
och institutioner i Åhusbygden etablerats.

Personal på ÅhusGården

Föreståndare
Thure Carlsson 1961-1976
Kjell-Ove Ohlsson 1976-1980
Carl-Olof Jarbo 1980-1990
Bertil Carlsson 1990-2010
Kurt Göteson 2010-

Husmödrar
Elsie Carlsson 1961-1976
Ruth Isaksson 1976-1977
Anne-Louise Wramneby 1978-2019
Sofie Lindqvist 2019-

Övrig personal
Under alla år har ett stort antal kokerskor, ekonomibiträden,
lokalvårdare och vaktmästare haft anställningar under
kortare eller längre perioder.
Ungefär 5-10 personer har varje sommar haft kortare tjänstgöringar i
dessa uppgifter.

Frivilligarbetare
Av de historiska dokumenten för ÅhusGården vet vi att det var
många, många som med stort engagemang deltog som frivilligarbetare
när Gården byggdes och sedan även under den första verksamhetstiden.
Under byggtiden 1960-61 var omkring 400 män och 100 kvinnor verksamma.
Detta har sedan fortsatt om än i mindre omfattning.
Det är fortfarande mycket värdefull hjälp som ges av frivilliga arbetskrafter
till Gården vid många tillfällen under året.

BOKA STUGA el. RUM

Stuga-1.jpg BOKA LOGI
kontakt@ahusgarden.se

ÅhusGården

Sigfridsvägen 5
296 38 ÅHUS

Telefon 044-240020

kontakt@ahusgarden.se

ÅhusGårdens trädgård / uteplats

ahusGarden-baksida.jpg