Meny

Läger

Sommartid arrangerar EFS i Sydsverige konfirmationsläger under 3 veckor.
Anmäl dig till info@efssyd.org

ÅHUSLÄGRET är ett kombinerat konfirmations- och scoutläger. Det pågår under 4 veckor och startar direkt efter EFS sommarkonfirmationsläger.
Anmäl dig till teresa.callewaert@svenskakyrkan.se

Dessutom är det många, många församlingar som förlägger kortare konfirmationsläger på ÅhusGården.
EFS i Sydsverige ordnar barnläger, musikskolor arrangera musikläger,
skolor har internat, mm, mm
Boka läger på ÅhusGården kontakt@ahusgarden.se

BOKA STUGA el. RUM

Stuga-1.jpg BOKA LOGI
kontakt@ahusgarden.se

ÅhusGården

Sigfridsvägen 5
296 38 ÅHUS

Telefon 044-240020

kontakt@ahusgarden.se

ÅhusGårdens trädgård / uteplats

ahusGarden-baksida.jpg