Meny

Utveckling

NÄR?

1938
Konsul Carl Nilsson, Kristianstad köper en tomt på Äspet, ca 5.000 kvm.
från Kronoäspet , Åhus och överlämnar denna som gåva till Kristianstads Traktatsällskap.

1955
Kristianstads Traktatsällskaps (KTS) styrelse beslutar att bygga ett Ungdomshem i Åhus.

1958
Ytterligare mark inköps från Kungl. Domänverket, ca 7.000 kvm. så att tomten nu omfattar ca 12.000 kvm. vilket möjliggör byggandet av Gården.

1959
KTS styrelse utnämner predikanten Thure Carlsson till ”stortiggare” för byggandet av Ungdomsgården.

1959
Byggnadsnämnden i Åhus kommun beviljar bygglov för uppförande av huvudbyggnad och två logoment på tomt Äspet 2:8

1960
Den 15 februari tar ordföranden i Kristianstads Traktatsällskaps styrelse
J. P Wessmark det första symboliska spadtaget för byggandet av
EFS Ungdomsgård.

1960
Villa Åbrinken inköps i mars månad av f.d. tullförvaltare Hansson.

1960
Den 4 maj var det taklagsfest för ett hundratal män,
kvinnorna höll sin taklagsfest den 17 augusti.

1960
Den 14 augusti restes den långa grova spirorna av 26 villiga,starka karlar.
Dessa spiror skulle bilda stommen för kyrkbygget.

1960
De första lägren hålls i de båda nybyggda logomenten.

1961
EFS Ungdomsgård invigs med pompa och ståt under midsommarhelgen.
En stor skara människor, ca 2.000 personer samsades om platsen,
såväl inomhus som ute i tallbacken när missionssekr.Edvin Svensson
höll högtidstalet och ordf. i K.T.S J.P. Wessmark förrättade invigningen.
Mycket kaffe med bröd gick åt under helgen.
Syföreningarna i bygden hade bakat och skänkt ca 15.000 kakor.

1961
Thure Carlsson anställs som föreståndare för EFS Ungdomsgård

1961
Julhälsning hålls första gången på Gården, en tradition
som sedan levt med genom åren
och fortfarande samlar många besökare någon söndag före jul.

1965
Kyrksalen invigs för nattvardsfirande av biskop Martin Lindström.

1968
Tomten Äspet 1:14 ca. 20.000 kvm. erhålles genom gåvobrev
av Gunhild Forssman.

1968
Sten Hallonsten startar konfirmandverksamhet för handikappade och icke handikappade deltagare. Dessa organiseras sedermera i Föreningen Åhuslägret. Dessa läger fortsätter fortfarande. Efter 50 år som lägeransvarig präst avslutade Sten Hallonsten sitt ledaransvar 2017.
Teresa Callevert övertar ledningen för Åhuslägret.

1969
A-B-C-husen byggs på den nya tomten.
Utrymmen för fotbolls- och volleybollplaner skapas.

1969
Elsie Carlsson anställs formellt som husmor,
men har i praktiken jobbat tillsammans med Thure sedan 1960 på Gården.

1970
EFS i Ö.Skåne och Blekinge startar 4 veckors sommarkonfirmationsläger.
Dessa pågår fortfarande årligen.

1970-78
Kommunen hyr B-huset till förskola.

1971
Ombyggnad av matsal, vestibul och toaletter i huvudbyggnad.

1973
Villa Åbrinken säljs för 270.000:-

1973
Föreståndarvillan och personalhuset byggs för 226.000:-

1973
Kjell-Ove Ohlsson anställs som assistent åt gårdsföreståndaren.

1976
Ruth Sandberg (Isaksson) anställs som husmor.

1976
Kjell-Ove Ohlsson anställs som gårdsföreståndare.

1976
Thure o Elsie Carlsson slutar som föreståndare och husmor.

1977
Ruth Sandberg (Isaksson) slutar som husmor.

1978- 87
Ett stort antal Gospelkvällar som samlade hundratals ungdomar
arrangeras under dessa år,
.
1978
Anne-Louise Svensson (Wramneby) anställs som husmor

1980
Calle Jarbo anställs som gårdsföreståndare och
Kjell-Ove Ohlsson slutar denna tjänst.

1980-81
Om- och tillbyggnad av huvudbyggnaden för kök, matsalar, foajé,
dagrum, toaletter, kontor, kiosk och personalutrymmen.

1980-96
Samverkan med Glimåkra Folkhögskola med ungdomslinje placerad på Gården. De två sista åren med nystartade Gospellinjen.

1981-01
EFS Musikfester under pingsthelgen med trädgårdsscener.
De sista fem åren som musikcafé inomhus.

1982
Ombyggnad av E och F-husen avseende rum och duschar.

1988
Ombyggnad av E-huset till kursgård. Nybyggnation av skyddsrum.
Huset numera benämnt Kursgården.

1990
Bertil Carlsson anställs som gårdsföreståndare.
Calle Jarbo slutar denna tjänst samma år.

1994-95
Nybyggnation av fem Västkuststugor på tomten Äspet 1:14.
Kostnad: 1.250.000:- totalt, inkl. inredning och utrustning.
Byggmästare: TK-bygg, Åhus. Thomas Karlsson.
Kompakta stugor på ca 30 kvm. vardera med allrum med pentry,
sovrum och dusch-toalettrum.
Stugorna kommer att innebära en mycket god komplettering.

1996
Mindre renovering av F-huset inför EFS Distriktsexp. inflyttning.

1996-03
EFS Distriktsexpedition i Sydsverige flyttar till Gården
och blir förlagt till F-huset.

2001
Gamla kiosken flyttas på lastbil till EFS Gården Åsljunga.
Nytt förrådshus byggs i backen bredvid F-huset.

2002
Föreningen ÅhusGården EFS bildas.
Föreningen övertar allt som gäller ÅhusGården utom ägandet av fastigheterna. Dessa ägs fortfarande av EFS i Sydsverige

2003
Efter Distriktsexpeditionens avflyttning, byggs F-huset
om till fem gästrum med dusch och toaletter till varje rum.
Benämns numera som Gästgården.

2010
Bertil Carlsson slutar som gårdsföreståndare.
Kurt Göteson anställs som ny föreståndare samma år.

2011
Renovering i foajén i huvudbyggnaden då det även byggs om
för att ge plats åt reception.

2011
Föreståndarvillan förändras till vandrarhem med 7 rum.

2012
A-B-C husen (LägerGården) byggs till och renoveras,
Detta innebär tillbyggnad av A-huset som ger plats åt flera nya
toaletter och duschar.
Alla rum renoveras och får nya sängar och inredning,
i B-huset byggs om för fyra enkelrum med egen toalett och dusch.
Även i P-huset ändras rummen så att toalett och dusch finns till varje rum.

2013
Föreningen ÅhusGården EFS övertar lagfart för fastigheterna
Äspet 2:8 och Äspet 1:14.
Detta innebär att Föreningen ÅhusGården EFS äger 75 %
och EFS Sydsverige äger 25 % av ÅhusGården

2014
I Januari invigs en större tillbyggnad tänkt som konferenssal
med plats för 90 personer.
Tillbyggnaden är sammanbyggd med huvudbyggnaden och innebär
att den förutom att vara en utmärkt konferenssal
även kan användas av ätande gäster.

2015
Tillbyggnad av Föreståndarvillan vilken ger ett större samlingssrum.

2016
Föreståndarvillan fortsätter att byggas till med en vinkelbyggnad
innehållande fyra gästrum, extra toaletter och duschar

2017
Gårdens kök och matsal har fått en funktionsändring genom ny inredning.
Huvudentrén får nya entrédörrar.

2019
En utbyggnad av grönsakskyl görs sker i ÅhusGårdens personalentré,
Stugorna målas om invändigt.

2020
I ny gasolspis, en stor kokgryta och ett frysrum byggs i ÅhusGårdens huvudkök.

BOKA STUGA el. RUM

Stuga-1.jpg BOKA LOGI
kontakt@ahusgarden.se

ÅhusGården

Sigfridsvägen 5
296 38 ÅHUS

Telefon 044-240020

kontakt@ahusgarden.se

ÅhusGårdens trädgård / uteplats

ahusGarden-baksida.jpg