Medlem

Föreningen ÅhusGården EFS bildades i juli 2002. Ägaren, EFS i Sydsverige, ville överföra ägandet och ansvaret för gårdens verksamhet till gårdsföreningen vid respektive gård.

Gårdsföreningen har fullt ansvar för gårdens verksamhet, underhåll och personal. Styrelsen består av 7 till 9 personer och ordförande väljs av årsmötet som hålls under april månad. Verksamheten leds av styrelsen tillsammans med gårdens verksamhetschef.

Vilket ansvar har jag som medlem i gårdsföreningen?
Du har samma ansvar som i en annan ideell förening.

Föreningen ÅhusGården EFS är öppen för alla som vill vara med och stödja ÅhusGården och kan ställa upp på föreningens stadgar och inriktning.

Ditt stöd kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan vara i bön och omtanke, genom ideella arbetsinsatser eller med ett ekonomiskt bidrag. Alla kan bidra, var och en efter sin förmåga.

Som medlem betalar du en årlig, personlig medlemsavgift som för närvarande är 100 kronor.

Vill du vara med och föra ÅhusGården vidare in i framtiden? Hör av dig genom att ringa oss eller så trycker du på kuvertsymbolen nere till vänster på hemsidan och mailar in dina uppgifter där så kontaktar vi dig.

Betala din medlemsavgift gör du via:
bankgiro:  385-5830 
swish:  123 668 96 99
märk betalningen med ”medlemsavgift 2024” och ditt namn

Välkommen till vår förening och vår gemenskap!