Historik

EFS Gården i Äspet, Åhus

Läger och kursgården i Äspet i Åhus har sin bakgrund i att ett antal entusiastiska och engagerade människor inom EFS i Skåne och Blekinge
i mitten av 1900-talet arbetade för att det skulle finnas en plats, speciellt för ungdomar, att träffas på. En livlig ungdoms- och lägerverksamhet bedrevs och varje sommar anordnades läger av skilda slag då flera hundra ungdomar deltog. Behovet av en lägergård blev alltmer aktuellt och flera olika platser där den kunde förläggas föreslogs. Hällevik och Ringamåla i Blekinge, Osbyholm vid Ringsjön och Åhus i vid Skånes ostkust var aktuella men Åhus ansågs till slut vara lämpligast då det geografiskt låg närmast för de flesta.

Avgörande för detta beslut var också att en vacker tomt redan fanns i Krono-Espet. Ägaren till Mårten Perssons Valskvarn i Kristianstad, consul Carl Nilsson hade nämligen redan 1938 inköpt 5000 kvm. tomtmark som han donerat till EFS med avsikten att där skulle uppföras ett ungdomshem.

Av olika anledningar dröjde det mer än tjugo år innan denna tanke kunde förverkligas.

Många krafter var verksamma för att det skulle byggas på tomten i Åhus. Här kan nämnas distriktsföreståndare Edvin Svensson, folkskollärare Gunnar Wilhagen, Åhus och stationsinspektör Samuel Forssman, Åhus.

Ytterligare tomtmark, ca 7000 kvm, inköptes under 1950-talet så att tomten blev stor nog för att kunna påbörja byggandet.

Det började som EFS Ungdomsgård med en huvudinriktning på att samla barn-och ungdomar till läger och andra samlingar. Så småningom blev det EFS-Gården i Åhus när utbudet av verksamhetsinslag breddades. Numera går anläggningen under benämningen ÅhusGården EFS sedan utbudet ytterligare breddats och en närmare koppling till många föreningar och institutioner i Åhusbygden etablerats.

Personal på ÅhusGården

Föreståndare
Thure Carlsson 1961-1976
Kjell-Ove Ohlsson 1976-1980
Carl-Olof Jarbo 1980-1990
Bertil Carlsson 1990-2010
Kurt Göteson 2010- 2022
Mats Böckman 2022-

Husmödrar
Elsie Carlsson 1961-1976
Ruth Isaksson 1976-1977
Anne-Louise Wramneby 1978-2019
Sofie Lindqvist 2019-2021
Kökschef Kerstin Nackmar 2021-

Övrig personal
Under alla år har ett stort antal kokerskor, ekonomibiträden, lokalvårdare och vaktmästare haft anställningar under kortare eller längre perioder. Ungefär 5-10 personer har varje sommar haft kortare tjänstgöringar i dessa uppgifter.

Volontärer
Av de historiska dokumenten för ÅhusGården vet vi att det var många, många som med stort engagemang deltog som frivilligarbetare när Gården byggdes och sedan även under den första verksamhetstiden. Under byggtiden 1960-61 var omkring 400 män och 100 kvinnor verksamma. Detta har sedan fortsatt om än i mindre omfattning.
Det är fortfarande mycket värdefull hjälp som ges av frivilliga arbetskrafter
till Gården vid många tillfällen under året.