Utveckling

2024

Ny hemsida www.ahusgarden.se
Grävt nytt avlopp från kursgård/gästgård och huvudbyggnad ut till tomtgräns och i samband med det lagt ner rör för sammankoppling av gårdens alla byggnader i brandlarm och fiberkabel.

2023

Byggt om köksfläkten.
Bytt fönster i A, B och C-husen.
Satt in vattenburen värme i A, B och C-husen.
Uppgraderat ljud-absorbenterna i Kursgården.
Ombyggnad av kontoren i huvudbyggnaden.
Byggt 8 stycken liggsoffor som placerats i backen bak huvudbyggnaden.
Köpt in ny trädgårdsgunga och lekstuga.
Installerat solceller på köks-, gäst-och kursgårdstaket
totalt 48 000 kw.
Installerat 3 stycken laddstolpar med 6 stycken el-platser.
Nya handbollsmål på beachhandbollsplanen.

2022

Kurt Göteson avslutar sin tjänst som verksamhetschef i november.
Mats Böckman börjar i augusti.

2020

I ny gasolspis, en stor kokgryta och ett frysrum byggs i ÅhusGårdens huvudkök.

2019

En utbyggnad av grönsakskyl görs i ÅhusGårdens personalentré,

Stugorna målas om invändigt.

2017

Gårdens kök och matsal har fått en funktionsändring genom ny inredning.

Huvudentrén får nya entrédörrar.

2016

Föreståndarvillan fortsätter att byggas till med en vinkelbyggnad innehållande fyra gästrum, extra toaletter och duschar.

2015

Tillbyggnad av Föreståndarvillan vilken ger ett större samlingssrum.

2014

I Januari invigs en större tillbyggnad tänkt som konferenssal
med plats för 90 personer.

Tillbyggnaden är sammanbyggd med huvudbyggnaden och innebär att den förutom att vara en utmärkt konferenssal
även kan användas av ätande gäster.

2013

Föreningen ÅhusGården EFS övertar lagfart för fastigheterna
Äspet 2:8 och Äspet 1:14.

Detta innebär att Föreningen ÅhusGården EFS äger 75 %
och EFS Sydsverige äger 25 % av ÅhusGården

2012

A-B-C husen (LägerGården) byggs till och renoveras,
Detta innebär tillbyggnad av A-huset som ger plats åt flera nya
toaletter och duschar. Alla rum renoveras och får nya sängar och inredning, i B-huset byggs om för fyra enkelrum med egen toalett och dusch. Även i P-huset ändras rummen så att toalett och dusch finns till varje rum.

2011

Föreståndarvillan förändras till vandrarhem med 7 rum.

2011

Renovering i foajén i huvudbyggnaden då det även byggs om
för att ge plats åt reception.

2010

Bertil Carlsson slutar som gårdsföreståndare.
Kurt Göteson anställs som ny föreståndare samma år.

2003

Efter Distriktsexpeditionens avflyttning, byggs F-huset
om till fem gästrum med dusch och toaletter till varje rum.
Benämns numera som Gästgården.

2002

Föreningen ÅhusGården EFS bildas.
Föreningen övertar allt som gäller ÅhusGården utom ägandet av fastigheterna. Dessa ägs fortfarande av EFS i Sydsverige

2001

Gamla kiosken flyttas på lastbil till EFS Gården Åsljunga.
Nytt förrådshus byggs i backen bredvid F-huset.

1996-03

EFS Distriktsexpedition i Sydsverige flyttar till Gården
och blir förlagt till F-huset.

1996

Mindre renovering av F-huset inför EFS Distriktsexp. inflyttning.

1994-95

Nybyggnation av fem Västkuststugor på tomten Äspet 1:14.
Kostnad: 1.250.000:- totalt, inkl. inredning och utrustning.
Byggmästare: TK-bygg, Åhus. Thomas Karlsson.
Kompakta stugor på ca 30 kvm. vardera med allrum med pentry, sovrum och dusch-toalettrum.
Stugorna kommer att innebära en mycket god komplettering.

1990

Bertil Carlsson anställs som gårdsföreståndare.

Calle Jarbo slutar denna tjänst samma år.

1988

Ombyggnad av E-huset till kursgård. Nybyggnation av skyddsrum.

Huset numera benämnt Kursgården.

1982

Ombyggnad av E och F-husen avseende rum och duschar.

1981-01

EFS Musikfester under pingsthelgen med trädgårdsscener.
De sista fem åren som musikcafé inomhus.

1980-96

Samverkan med Glimåkra Folkhögskola med ungdomslinje placerad på Gården. De två sista åren med nystartade Gospellinjen.

1980-81

Om- och tillbyggnad av huvudbyggnaden för kök, matsalar, foajé, dagrum, toaletter, kontor, kiosk och personalutrymmen.

1980

Calle Jarbo anställs som gårdsföreståndare och

Kjell-Ove Ohlsson slutar denna tjänst.

1978

Anne-Louise Svensson (Wramneby) anställs som husmor

1978- 87

Ett stort antal Gospelkvällar som samlade hundratals ungdomar
arrangeras under dessa år,

1977

Ruth Sandberg (Isaksson) slutar som husmor.

1976

Thure o Elsie Carlsson slutar som föreståndare och husmor.

1976

Kjell-Ove Ohlsson anställs som gårdsföreståndare.

1976

Ruth Sandberg (Isaksson) anställs som husmor.

1973

Kjell-Ove Ohlsson anställs som assistent åt gårdsföreståndaren.

1973

Föreståndarvillan och personalhuset byggs för 226.000:-

1973

Villa Åbrinken säljs för 270.000:-

1971

Ombyggnad av matsal, vestibul och toaletter i huvudbyggnad.

1970-78

Kommunen hyr B-huset till förskola.

1970

EFS i Ö.Skåne och Blekinge startar 4 veckors sommarkonfirmationsläger.

Dessa pågår fortfarande årligen.

1969

Elsie Carlsson anställs formellt som husmor, men har i praktiken jobbat tillsammans med Thure sedan 1960 på Gården.

1969

A-B-C-husen byggs på den nya tomten.
Utrymmen för fotbolls- och volleybollplaner skapas.

1968

Sten Hallonsten startar konfirmandverksamhet för handikappade och icke handikappade deltagare. Dessa organiseras sedermera i Föreningen Åhuslägret. Dessa läger fortsätter fortfarande. Efter 50 år som lägeransvarig präst avslutade Sten Hallonsten sitt ledaransvar 2017. Teresa Callevert övertar ledningen för Åhuslägret.

1968

Tomten Äspet 1:14 ca. 20.000 kvm. erhålles genom gåvobrev
av Gunhild Forssman.

1965

Kyrksalen invigs för nattvardsfirande av biskop Martin Lindström.

1961

Julhälsning hålls första gången på Gården, en tradition
som sedan levt med genom åren och fortfarande samlar många besökare någon söndag före jul.

1961

Thure Carlsson anställs som föreståndare för EFS Ungdomsgård

1961

EFS Ungdomsgård invigs med pompa och ståt under midsommarhelgen. En stor skara människor, ca 2.000 personer samsades om platsen, såväl inomhus som ute i tallbacken när missionssekr. Edvin Svensson höll högtidstalet och ordf. i K.T.S J.P. Wessmark förrättade invigningen.

Mycket kaffe med bröd gick åt under helgen. Syföreningarna i bygden hade bakat och skänkt ca 15.000 kakor.

1960

De första lägren hålls i de båda nybyggda logomenten.

1960

Den 14 augusti restes den långa grova spirorna av 26 villiga,starka karlar.

Dessa spiror skulle bilda stommen för kyrkbygget.

1960

Den 4 maj var det taklagsfest för ett hundratal män, kvinnorna höll sin taklagsfest den 17 augusti.

1960

Villa Åbrinken inköps i mars månad av f.d. tullförvaltare Hansson.

1960

Den 15 februari tar ordföranden i Kristianstads Traktatsällskaps styrelse J. P Wessmark det första symboliska spadtaget för byggandet av EFS Ungdomsgård.

1959

Byggnadsnämnden i Åhus kommun beviljar bygglov för uppförande av huvudbyggnad och två logoment på tomt Äspet 2:8

1959

KTS styrelse utnämner predikanten Thure Carlsson till ”stortiggare” för byggandet av Ungdomsgården.

1958

Domänverket, ca 7.000 kvm. så att tomten nu omfattar ca 12.000 kvm. vilket möjliggör byggandet av Gården.

1955

Kristianstads Traktatsällskaps (KTS) styrelse beslutar att bygga ett Ungdomshem i Åhus.

1938

Konsul Carl Nilsson, Kristianstad köper en tomt på Äspet, ca 5.000 kvm. från Kronoäspet , Åhus och överlämnar denna som gåva till Kristianstads Traktatsällskap.